26.02.2019, 10:43

Slovenský atletický zväz, pod gesciou Komisie behov organizovaných mimo dráhu, zriadenej Slovenským atletickým zväzom a BE COOL pre vás pripravil dvojdňový „Seminár organizátorov športových podujatí" zameraný na bezpečnosť a organizáciu športových podujatí

Uskutoční sa dňa 28.02. a 01.03.2019 v Bratislave v Hoteli Vienna House Easy

Slovenský atletický zväz, pod gesciou Komisie behov organizovaných mimo dráhu, zriadenej Slovenským atletickým zväzom a BE COOL pre vás pripravil dvojdňový „Seminár organizátorov športových podujatí" zameraný na bezpečnosť a organizáciu športových podujatí

Prvý deň bude zameraný na prednášky a besedu o bezpečnosti pri organizovaní športových podujatí.

Druhý deň bude prebiehať školenie a skúšky na hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

Program: https://bit.ly/2tzpw4w

Všetky informácie a prihlášky: https://www.atletika.sk/seminar-bezpecnost-a-organizacia-sportovych-podujati/