04.02.2016, 20:30

Koľko bežcov, toľko chutí

Koľko bežcov, toľko chutí

...alebo žeby tých chutí ako si optimalizovať beh bolo ešte viacej? Však posúďte sami. „Daj si do uší

niečo dobre rytmické, to bude hnať.“ „Púšťam si pecky z mladosti, riadne nahlas, krásne ma nabudia

a mám pocit, že mám zas dvadsať.“ „Ja počúvam knihy, behanie je tak ešte užitočnejšia zábava.“

„Počítam si kroky, dobre sa tak odhadujú vzdialenosti.“ „Bež len tak, v tichu, sústreď sa na svoje

dýchanie, to je potom ako meditácia.“ „Traker mi hovorí, či mám ubrať alebo pridať, je to super, to

počúvam.“ Toto sú skúsenosti mojich bežeckých priateľov. Každý z nich má svoje vlastné rituály.

Rovnako je to aj u mňa. Avšak ani tie nie sú nemenné.

Keď som začínal behať, bolo to v tichu. Ľudia, ktorých som stretával, mali skoro všetci v ušiach kábliky.

Asi je to lepšie, vravel som si. A skúsil som hudbu. Vyberaním som strávil celkom dosť času, ale po pár

vybehnutiach som zistil, že to nemusí byť celkom ono. Nie na každý deň a na každý beh sa hodia všetky

skladby. Rytmus síce poháňa a hluk dáva zabúdať na únavu a prehučí ťažké dýchanie, to iste. Lenže...

Nie je práve krása behu v tom? Skúsil som aj informácie o rýchlosti a vzdialenosti. Ukázali sa, že sú pre

mňa dôležité. Vďaka nim presne viem čo bežím. Najmä keď sa pripravujem na niektoré bežecké

podujatie, tak slúchatká z uší von nedostanem. Potom som si nahral knihy. Príliš som sa na ne sústredil

a ukázalo sa to na pomalšom tempe.

Hm. Treba robiť poriadne veci poriadne. Prečo vlastne behávam? Čo mi to dáva? Aký ten čas je a aký

chcem, aby bol? Odpovedal som si – a prišiel aj na odpoveď na to, v akej spoločnosti bežať. Behávam

sám so sebou. A podľa chuti a potreby počúvam hudbu, informácie o rýchlosti a vzdialenosti, alebo to

celé vypnem a vypočujem si svoje vlastné telo. Dych, dopad nôh na rôzne povrchy, šuchot oblečenia, či

dokonca  vietor a spev vtákov. A k tomu cítim – nosom, svalmi, obdivujem očami. Bez ohľadu na

„obsadenosť uší a mysle“, však každým jedným kilometrom bohatnem. Tak ako my všetci bežci. A preto

beh milujeme.