Majstrovi Európy Volkovi hrozí, že v olympijskom roku bude bez štátnej podpory