Wings for life world run 2020: Bežme každý sám, ale pritom s celým svetom

WINGS FOR LIFE WORLD RUN štartuje túto nedeľu