Juniorská reprezentácia v medzištátnom stretnutí štvrtá, z jednotlivcov vyhral Paulíny