Okienko Gabbyho Švajdu- maximálna puluová frekvencia a využitie tohto údaju v tréningu