Skákanie a hopsanie – tréning reaktívnej (dynamickej) sily