02.04.2019, 20:50

Viete si udržať motiváciu? Nesmiete dopustiť, aby vás ovládli emócie

Dá sa definovať ako schopnosť udržať úroveň motivácie či psychického „vzrušenia“ na tej správnej úrovni a nedopustiť, aby nás emócie ovládli. Je to veľmi dôležité či pred pretekmi, ale aj počas nich.

Viete si udržať motiváciu? Nesmiete dopustiť, aby vás ovládli emócie

Pre mnoho bežcov môže príliš veľa motivácie a vzrušenia spojené s pocitmi strachu a úzkosti, predovšetkým v spojení s negatívnymi myšlienkami, napätím a telesnými reakciami, ktoré môžu podkopať dobrú formu.

Pokračujúce alebo chronicky nadmerné vzrušenie vedie k svalovej bolesti, stratenej plynulosti pohybu (koordinácie) ako aj ku odvráteniu pozornosti od správneho vykonania danej pohybovej štruktúry, čo niekedy môže mať až devastujúce dôsledky.

Na druhej strane, zvýšené psychické vzrušenia, ak je usmernené do správnych rozmerov, napríklad istá nedočkavosť alebo očakávanie dobrého výsledku, má pozitívny vplyv na priebeh nadchádzajúceho športového zápolenia.

Pocit hrozby a úzkosti sa zmení na pocit príležitosti a funguje to veľmi dobre. Tento druh pozitívneho psychického nastavenia zvyšuje schopnosť nájsť a udržať koncentráciu a jasnosť v myslení, a to aj ten najnáročnejší cieľ robí cieľom dosiahnuteľným.

Naučiť sa ovládať úroveň vašej motivácie, alebo športového vzrušenia, ak chcete, a nájsť tú optimálnu úroveň, ktorá vás nebrzdí, ale naopak posúva dopredu, môže byť relatívne jednoduchý proces. Medzi metódy, ktoré môžete pri tom skúsiť, patria najmä:

 

  • Progresívna relaxácia svalov
  • Kontrolované dýchanie
  • Meditácia
  • Autosugescia
  • Samo-hypnóza

Jedna z najlepších ciest ako si osvojiť základy psychoregulácie je vytvorenie alebo zakúpenie vhodného audio nosiča. Ten sa môže využiť na to, aby bol vašim sprievodcom pri relaxačných cvičeniach a môžete ho používať dovtedy, kým nebudete schopní sami prerušiť tok negatívnych myšlienok a pocitov úzkosti, prípadne kým nedokážete prevziať plnú kontrolu nad úrovňou vášho mentálneho a fyziologického vzrušenia.