28.08.2019, 13:53

Príklady efektívnych krátkych bežeckých tréningov

20 minútový intervalový tréning

Príklady efektívnych krátkych bežeckých tréningov

 

  1. 5 minút- rozcvička, mierna intenzita
  2. 2 minúty- beh v tempe na úrovni submaximálneho výkonu (70-80%)
  3. 2 minúty- beh v pohodovom (konverzačnom tempe)
  4. Body 2 a 3 zopakujte tri krát
  5. 3 minúty- beh v pohodovom (konverzačnom) tempe na záverečné upokojenie

25 minútový beh na úrovni anaeróbneho prahu

Beh na úrovni anaeróbneho prahu zvýši vašu silovú úroveň, posunie vás mimo z komfortnej zóny, teda popracujete aj na vašej psychike. Pri iných bežných behoch sa potom budete cítiť podstatne komfortnejšie.

  1. 5 minút- rozcvička, mierna intenzita
  2. 4 minúty- beh v tempe na úrovni submaximálneho výkonu (70-80%), je to rýchly beh, avšak nie šprint
  3. 1 minúta- beh v pohodovom (konverzačnom tempe)
  4. Body 2 a 3 zopakujte tri krát
  5. 5 minúty- beh v pohodovom (konverzačnom) tempe na záverečné upokojenie

Pomôcka pri určovaní intenzity behu

Pomôcť nám môže Index vnímania záťaže, ktorý škáluje intenzitu na stupnici od 1 po 10. Stupeň 1 pritom predstavuje veľmi ľahkú záťaž, povedzme pokojnú chôdzu po rovnom povrchu, stupeň 2 až 9 potom postupne stúpajúcu záťaž a stupeň 10 maximálnu intenzitu, ktorú ste schopný dosiahnuť, teda šprint na maximum.