24.09.2017, 16:13

Čo by mal obsahovať denník bežca?

Ak si budete pravidelne zapisovať všetky absolvované aktivity, ľahšie pochopíte, čo vám vyhovuje a čo vás naopak brzdí. Je úplne jedno akú bude mať formu, v akejkoľvek vám totiž poskytne nesmierne cennú spätnú väzbu.

Čo by mal obsahovať denník bežca?

Bežecký denník by mal obsahovať nasledujúce údaje:

 • Vaše základné údaje (výkonnostný rast, základné predpoklady ako výška, hmotnosť, fyziologické ukazovatele, ak ich poznáte, záznam o zdravotnom stave, predchádzajúce najlepšie výsledky).
 • Plán tréningových ukazovateľov v ročnom tréningovom cykle (návrh hodnôt v hodinových alebo kilometrových jednotkách pri jednotlivých tréningových prostriedkoch na jednotlivé tréningová obdobia i s uvedením intenzity zaťaženia).
 • Plánovací kalendár akcií (termíny účasti na plánovaných pretekoch, termíny tréningových pobytov a ich tréningové zameranie, termíny plánovaných funkčných a výkonnostných testov). Výsledky testov všeobecnej a špeciálnej tréningovej pripravenosti, výsledky výkonnostných testov.
 • Výsledky funkčných vyšetrení.
 • Neplánované zmeny v zdravotnom stave.
 • Vyhodnotenie evidencie ročného tréningového cyklu.

V tréningovom denníku by mali byť nasledujúce obecné tréningové ukazovatele:

 • Počet dní zaťaženia, teda dní, kedy sa uskutočnil tréning alebo športová činnosť s trvaním minimálne 30 min.
 • Počet jednotiek zaťaženia, teda počet tréningových a súťažných jednotiek (medzi nimi musí byť pauza na regeneráciu), kedy sa uskutočnil tréning alebo športová činnosť s trvaní min. 30 min.
 • Počet pretekov – v behu alebo podobných športových disciplínach.
 • Celkový čas zaťaženia – čas v minútach venovaných tréningu, pretekom, športovej činnosti, a to aj s časom na rozcvičenie.
 • Regenerácia síl – regeneračné procedúry v minútach.
 • Počet dní zdravotnej neschopnosti – obmedzenie tréningu zo zdravotných dôvodov.
 • Špecifické tréningové ukazovatele: počet absolvovaných kilometrov alebo dĺžka trvania jednotlivých tréningových prostriedkov aj s uvedením intenzity zaťaženia.

Tréningový denník vypĺňajte svedomito a najlepšie ihneď po ukončení tréningu alebo pretekov, aby ste mohli bezprostredne zachytiť i svoje pocity pri fyzickom výkone. Výhodou elektronicky dobre spracovaného tréningového denníku je, že ihneď preráta hodnoty plnenia či neplnenia vašich plánovaných tréningových záväzkov.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.