26.01.2018, 12:26

Pozrite sa, koľko typov únavy existuje. Viete, kedy nastáva vyčerpanie?

Každý človek vo svojom živote pociťuje únavu. Je to prirodzené. Ale čo je vlastne únava?

Pozrite sa, koľko typov únavy existuje. Viete, kedy nastáva vyčerpanie?
Zdroj: rungo.idnes.cz

Fyzická únava vzniká po vyššom telesnom výkone, po monotónnej dlhotrvajúcej práci alebo v popoludňajších hodinách kvôli postupnému vyčerpávanie energie organizmu, čo je pre človeka prirodzené.

Fyzická únava sa dostavuje rýchlejšie ako psychická a ľahšie sa odbúrava. Najčastejšie sa prejavuje únavou kostrového svalstva.

​Psychická, duševná únava má pomalší nástup a horšie sa odbúrava. Prejavuje sa najčastejšie ako strata koncentrácie a zvýšenie podráždenosti (narušenie pokoja mysle).

Energiu potrebnú na výkon tela i mysle získavame štiepením tzv. ústrojných látok. Pri potrebnom odpočinku dochádza znovu k zlučovanie týchto látok (resyntéze).

Únava teda zmizne po adekvátnym odpočinku potrebnom na resyntézu ústrojných látok. Proces resyntézy spomaľuje prítomnosť kyseliny mliečnej vo svaloch.