15.03.2019, 15:30

Je vaša hmotnosť v norme? Vyskúšajte si rýchly výpočet

BMI z anglickej skratky Body Mass Index, teda index telesnej hmotnosti slúži ako najčastejší a najjednoduchší ručný výpočet toho, či je Vaša hmotnosť v norme, či máte podváhu, nadváhu či dokonca obezitu.

Je vaša hmotnosť v norme? Vyskúšajte si rýchly výpočet

Vzorec na výpočet BMI je relatívne jednoduchý, no nie s úplne presným výsledkom. Ten Vám vie vypočítať iba odborný lekár na základe vyšetrenia porovnaním aj iných faktorov ako je len hmotnosť a telesná výška.

Vzorec na výpočet BMI je nasledovný:

BMI = (hmotnosť v kg) : (telesná výška v m)2

Takže BMI = hmotnosť v kilogramoch delená výškou v metroch na druhú . Ak je povedzme vaša výška 1,85 m a hmotnosť 78,2 kg , dáva BMI = 78,2 ÷ ( 1.85 X 1.85 ) = 78,2 ÷ 3,4 = 22,8 zaokrúhlené na jedno desatinné miesto .

Čo udáva výsledné číslo z výpočtu BMI?

Výsledok BMI sa porovnáva s intervalom, v ktorom musíte výsledok vyhľadať a na základe výsledku určiť stav organizmu.

Intervaly sú nasledovné:

1. BMI nižšie ako 19 je definované ako podváha

Tak ako nadváha aj podváha je pre zdravie nebezpečné. Preto ak výsledok BMI je u Vás nižší ako 19, mali by ste to konzultovať s odborným lekárom. Pri podváhe môžeme so zdravotnými problémami počítať takmer vždy. Môže ísť napríklad o vynechávanie menštruácie či dokonca o neplodnosť. Ľudia trpiaci podváhou majú navyše oslabenú imunitu a často trpia poruchami stravovania ako anorexiou alebo bulímiou.

2. BMI v intervale 19 až 25 je definované ako normálna váha

BMI v tomto intervale definuje hmotnosť ako v norme, ale nemusí tomu tak byť aj v skutočnosti. Pre najpresnejší výsledok BMI treba využiť meranie napr. prostredníctvom prístroja InBody. V tejto kategórii zaznamenávame najmenej negatívnych dopadov na zdravotný stav človeka. Cieľom osôb s normálnou hmotnosťou by malo byť jej udržanie. To sa dá ľahko dosiahnuť zdravým životným štýlom a pravidelným pohybom.

3. BMI v intervale 25 až 30 je definované ako nadváha

BMI vyššie ako 25 a nižšie ako 30 definuje hmotnosť ako stav nadváhy, ktorý netreba podceňovať a treba upraviť svoj životný štýl, aký doposiaľ vediete. Treba sa začať viac hýbať a treba úplne vylúčiť vysoko kalorické jedlá a nápoje. Pri nadváhe sú rizík zdravotných komplikácii síce pomerne nízke, avšak už prítomné. Najčastejšie sa vyskytuje vysoký krvný tlak, cukrovka alebo zvýšená hladina cholesterolu. Ak ste sa ocitli v tejto skupine, mali by ste zamyslieť nad zmenou životného štýlu a konať rýchlo. Zdravá strava, zdravé diéty a pohyb by mali byť samozrejmosťou.

4. BMI v intervale 30 až 40 je definované ako obezita

BMI v rozsahu 30 až 40 definuje hmotnosť ako stav obezity. Pri obezite už môžeme hovoriť o vážnejších zdravotných komplikáciách, ktoré sa stupňujú v závislosti od druhu obezity.

5. BMI nad 40 je definované ako morbídna obezita

BMI vyššie ako 40 definuje hmotnosť ako stav morbídnej obezity, ktorá vedie k ťažkým zdravotným komplikáciám a následne aj k smrti. Treba ihneď kontaktovať Vášho všeobecného lekára, prípade  Centrum chudnutia.