16.10.2015, 15:28

Denne športuje len 5% Slovákov, najviac v Bratislave a ludia s VŠ vzdelaním

Denne športuje len 5% Slovákov, najviac v Bratislave a ludia s VŠ vzdelaním

Na Slovensku športuje minimálne raz za týždeň necelá polovica (44 %) populácie, pričom denne sa vo fyzickej kondícii udržuje len 5 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúra TNS Slovakia uskutočnila v máji tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Zároveň približne tretina (31 %) uviedla, že športu sa venuje s menšou pravidelnosťou alebo len zriedka. Štvrtina (26 %) sa športu nevenuje vôbec.

Zo socio-demografického hľadiska sú športovo aktívnejší skôr mladí ľudia (do 29 rokov), obyvatelia Bratislavského kraja a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

Najpreferovanejším športom je bicyklovanie, ktorému sa venuje až 44 % športovo aktívnych Slovákov. Nasleduje turistika (29 %) a plávanie (25 %). Behá 19 %, v posilňovni aktívne trávi svoj čas 15 % a fitnesu sa venuje 14 % ľudí.

Zaujímavé sú aj rozdiely v rámci jednotlivých socio-demografických skupín. Ženy sa na rozdiel od mužov venujú viac fitnesu, bedmintonu a plávaniu. Muži zase v porovnaní so ženami uprednostňujú bicyklovanie, futbal a turistiku.

Mladší ľudia oproti starším obľubujú viac beh, posilňovanie, fitnes, futbal, bedminton a inline korčuľovanie, starší turistiku, bicyklovanie a plávanie.

Ľudia s vysokoškolským vzdelaním preferujú v porovnaní s tými, ktorí majú nižšie vzdelanie, skôr turistiku, lyžovanie alebo plávanie, zatiaľ čo ľudia s nižším vzdelaním chodia radšej do posilňovne a hrajú bedminton či volejbal.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že športové prenosy sledujú dve tretiny (69 %) Slovákov, prenosy sledujú hlavne v televízii (48%), len 2% výlučne cez internet. Športové prenosy sledujú viac muži ako ženy, starší ľudia (50 a viac rokov), ľudia s vyšším vzdelaním a obyvatelia Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja.

O prieskume

Prieskum realizovala agentúra TNS Slovakia prostredníctvom internetu. Vzorka 1 000 respondentov je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18 a viac rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v máji 2015.