Motivácia rozhýbať svoje telo
StoryEditor

Motivácia rozhýbať svoje telo

13.09.2023, 09:52

Vo vývoji osobnosti prirodzene nadobúda osobitný význam najmä v kontexte intenzívneho výchovno-vzdelávacieho obdobia socializácie, kedy sa buduje a modeluje svet hodnôt a z neho odvodzovaná štruktúra preferencie činností, v rámci ktorej tvoria športové aktivity nezastupiteľnú súčasť všestranného osobnostného rozvoja.

Aktivita ľudí vzniká v konkrétnej činnosti, ktorá na základe ich objektívnych podmienok a v pevnej väzbe na vnútorné pohnútky formuje motivačné jednanie.  Vrcholoví športovci popri všeobecne dominantnej hodnote zdravia akcentujú hneď na druhom mieste hodnotu športovania, keď u výkonnostných športovcov táto hodnota zaujíma „iba“ štvrté miesto, aby u rekreačne športujúcich klesla na miesto ôsme (za hodnotami zdravia, šťastie, láska, priateľstvo, vzdelanie, rodina a peniaze). Výkonnostné ambície sú pochopiteľne silným motivačným faktorom výkonnostných športovcov, najmä chlapcov. Športovanie v zmysle vonkajších prejavov je motivované úsilím zvyšovať fyzickú kondíciu, a to v rastúcej miere najmä pri rekreačne športujúcich chlapcov a ďalej aj medzi výkonnostne športujúcimi dievčatami, ktoré motivuje účelovosť formovania peknej postavy. Hľadisko vnútorného prežívania posúva do popredia radosť z pohybu, ktorú vekom motivačne postupne prekonáva upevňovanie hodnoty zdravie. Preferencie relaxačnej hodnoty športu sa s vekom zvyšuje, a to bez ohľadu na formu športovej zameranosti. Napriek skutočnosti, že kamarátske kontakty ako motív športovania s vekom mládeže slabne, je formovanie pozitívnych postojov k športu nezastupiteľnou súčasťou všestranného rozvoja mladého človeka.

Školská telesná výchova a jej nedostatky

Budúci význam športu v živote človeka, vrátane školskej telesnej výchovy, je veľkou témou súčasných i budúcich štúdií. Sme totiž svedkami osobnostne nesmierne stimulujúcich posunov a premien v životnom štýle súčasného človeka, ale čelíme aj zmenám vo vyživovacích zvyklostiach, zhoršovaní životného prostredia, zmenám v povahe práce a premenám hodnotových orientácií. Diskusia o nevyhnutnosti transformačného úsilia v telesnej výchove má súvis s prekážkami k realizácii. K tým možno pripísať celkovú nechuť či nepripravenosť škôl, učiteľov a rodičov k príslušným zmenám, nekritické bezhlavé preberanie zahraničných modelov, či rezignáciu na pokles významu školskej telesnej výchovy vo vzdelávacom systéme (napríklad nedostatočný počet hodín telocviku alebo úvahy o zrušení telesnej výchovy na vysokých školách). Prínosným zistením je aj povaha atmosféry vo vyučovacej jednotke telesnej výchovy. Tá svojou nepochybnou špecifickou a diametrálnou odlišnosťou od atmosféry v ostatných vyučovacích predmetoch prináša aj príznaky istej nedisciplinovanosti a pohodlnosti vo verbálnom prejave učiteľa. Prakticky tak ide o vyššiu frekvenciu slangových a hovorových výrazov, nesprávny slovosled, vyšší výskyt jednočlenných viet, vyššiu mieru použitia nespisovných koncoviek. Každý učiteľ teda hovorí inak v triede pri výučbe teoretických náukových predmetov a inak v telocvični. Verbálny prejav učiteľov telesnej výchovy nemá teda mnohokrát očakávané kvality. V tomto smere sa aktualizuje prospešnosť zavedenia rétoriky v študijných programoch učiteľstva telesnej výchovy.

01 - Modified: 2023-09-11 22:00:00 - Feat.: - Title: Súlovské skaly sú obľúbeným miestom pre turistov a outdoorových nadšencov. Nachádzajú sa v oblasti Strážovských vrchov a sú známe svojou náročnou, ale nádherne malebnou prírodou 02 - Modified: 2023-09-08 10:22:55 - Feat.: - Title: Naučiť sa dýchať je veľmi praktické riešenie 03 - Modified: 2023-09-07 10:13:49 - Feat.: - Title: Adaptácia na hypoxiu je proces trvajúci aj niekoľko týždňov 04 - Modified: 2023-09-06 11:19:22 - Feat.: - Title: Užívanie doplnkov môže byť vhodné pre osoby so zvýšeným rizikom vzniku nutričného deficitu 05 - Modified: 2023-09-05 07:37:44 - Feat.: - Title: Svalové kŕče a ich prevencia
menuLevel = 2, menuRoute = rungo/zdravie, menuAlias = zdravie, menuRouteLevel0 = rungo, homepage = false
13. september 2023 09:52